Top

Estratègia i Qüestions Econòmiques

Després de la ruptura matrimonial comença una nova vida per als dos cònjuges i per als fills. Per això, la planificació patrimonial acordada en el procés de separació (pensions, repartiment de bens i assignació de deutes) té una importància capital pel futur. Un dels nostres principis és vetllar pels interessos dels pares, però especialmente pels drets i els interessos dels fills.

La nostra experiència al llarg d’aquests anys ens ha demostrat que la major part dels conflictes derivats de separacions i divorcis es centren més en les qüestions econòmiques que no pas en les relatives als fills, els quals, en ocasions, resulten afectats per les disputes econòmiques entre els cònjuges. En aquests moments crítics, és fonamental mantenir la serenitat necessària per a ponderar correctament aquestes qüestions, no només de cara als seus efectes immediats sino també tenint en compte la possibilitat de modificar-los en el futur si es registren canvis importants en les circumstàncies existents.

Defensar fermament els interessos dels nostres clients

El Dret Matrimonial i de Família sempre ens ha apassionat, especialment per la necessitat de ser negociadors hàbils i de dominar tots els aspectes financers i patrimonials de tota separació o divorci. El nostre objectiu és clar: defensar fermament els interessos dels nostres clients per la via de la negociació, considerant el litigi judicial com un darrer recurs.

El profund coneixement del Dret i la nostra experiència en inversions i banca nacional i internacional, tant en països d’alta tributació como en paradisos fiscals, ens dóna una visió i una capacitat per a comprendre la condició humana i econòmica dels nostres clients. Creiem sincerament que el fet d’haver estat negociadors i consultors empresarials i gestors de patrimonis financers i immobiliaris ens atorga una posició excel-lent a l’hora d’abordar qualsevol conflicte econòmic.

Dret Matrimonial: La nostra filosofia.

by Maxima