Top

Gestió de Patrimonis

Estratègia

Resulta indubtable que l’economia familiar, els ingressos i les despeses, està directament relacionada amb la gestió del patrimoni. Les famílies han de planificar a curt, mitjà i llarg termini: cal preveure els pagaments que caldrà fer els propers díes, encaixar-los amb les obligacions per l’any vinent i no oblidar les previsions per a la vellesa. Cal disfrutar el present sense posar en risc el futur; viurem molts anys. Hems de ser optimistes: després dels seixanta-cinc ens quedaran uns altres vint anys de vida, o més, que, en aquell moment, serán els anys més importants de la nostra vida.

A Azuara&Baviera ens procupa molt l’economia familiar. Som Gestors de Patrimoni desde 1990, i aconsellem els nostres clients la millor forma d’afrontar el present i el futur. La disciplina i l’austeritat ben entesa són els nostres principis.

Estalviar i preservar el patrimoni demana sacrificis, la prudència ha de dirigir la gestió, el benefici no procedeix de l’especulació sino del nostre treball. Aquestes directrius són d’aplicació a famílies sense crisis matrimonials, però són especialment importants després d’ una separació o divorci, quan resulta inevitable un cert nivel d’empobriment.

Entitats financeres i d’estalvi

El coneixement de les entitats financeres representa saber quines són ètiques, quines tenen una gamma honesta de productes i quines són les que cobren comissions ranonables. Els nostres consells se centren en els aspectes següents:

  • Solvència i ètica de l’entitat financera.
  • Operativa presencial i online.
  • Exempció de comissions o máxima reducció.
  • Gamma de productes adequats per a l’obtenció de la rendabilitat esperada.
  • Disseny de la cartera més adequada atenent el binomi rendabilitat/risc, però sempre amb la prudència com a nord.
  • Productes de previsió a llarg termini.

Administració de societats

A Azuara&Baviera no tenim empreses com a clients, tenim persones. La nostra màxima satisfacció és veure satisfetes les necessitats de les persones. En ocasions, la millor estructura per la gestió d’un patrimoni és a través de societats, però aquestes societats, en sí mateixes, no ténen contingut, són un simple mitjà per a l’optimització patrimonial.

Gestionem i constituïm societats atenent la seva finalitat: gestió immobiliària, patrimonis artístics, societats holding, etc. La nostra experiència comprén dels Estats Units fins a Panamà o Belize.

Inversions en empreses

És la inversió en l’economia real, acceptant els riscos i els beneficis de l’empresari. Invertim directament en empreses o en línees d’activitat dins d’una empresa. Les inversions que proposem als nostres clients han de seguir satisfactoriament tres principis fonamentals:

  • Confiança en les persones que gestionaran les inversions.
  • Rendabilitat elevada però dins del rang coherent de retorn empresarial.
  • El volum a invertir ha de ser una part relativament petita del total patrimonial, de tal forma que no perjudiqui la necessitat de liquiditat de l’inversor.

Gestió de Patrimonis: model de gestió.

by Maxima