Top

La Nostra Filosofia

Cada cas és un cas únic i irrepetible. Tots els nostres clients són persones que mereixen que els dediquem tot els temps que calgui, tot el nostre esforç i tota la nostra dedicació.

Qui ha passat per una crisi matrimonial sap que, durant els primers mesos després de la ruptura, s’experimenten situacions d’estrès i confusió. En les setmanes posteriors al trencament, els cònjuges han d’afrontar una sèrie de necessitats vitals que cal resoldre amb la máxima serenitat: la recerca d’un nou domicili, la relació amb els fills, les responsabilitats laborals, la negociació amb l’altre cònjuge, tal vegada uns sentimients de culpa o d’alliberament… Són moments difícils en elos que homes i dones, fins i tot els més forts, es veuen profundament afectats i desorientats. Aquí neix el compromís de Azuara & Baviera Advocats d’oferir tot el suport necessari a qui ve al nostre despatx.

La confiança entre client i advocat

La millor defensa dels interessos del client s’obté a través d’una col-laboració estreta entre ells i els qui estem a Azuara & Baviera Advocats. És important que qui vingui al despatx sigui plenamente conscient que les decisions que es prenguin ho seran per molt de temps i que posteriorment será difícil modificar-les. El diàleg i la confiança entre client i advocat és un requisit imprescindible per a poder ser eficaços en la nostra tasca professional.

Ens preocupen especialment els fills menors i els que encara depenen econòmicament dels seus pares. Els adults tenim recursos i decidim lliurement el nostre destí. Això no passa amb els menors. Ells són l’interès més necessitat de protecció, raó per la que qualsevol decisió que els afecti, desde l’ atribució del domicili conjugal fins al càlcul i pagament de les pensions d’aliments, passant pels règims de visites, ha de ser valorada després d’una profunda reflexió i amb una precisió extrema.

Cada família és un món apart i cada client ha de ser tractat d’una forma única i especial, dedicant-li tot el temps que faci falta. Aquesta és la raó per la qual no cobrem els nostres honoraris per hores de treball.

Dret Matrimonial: estratègia i qüestions econòmiques.

by Maxima