Top

Som Especialistes

Especialistes en divorci i separació

Azuara & Baviera Advocats és un despatx especialitzat exclusivamente en Dret Matrimonial i de Família. Considerem que la forma més professional i eficient de defensar els interessos dels nostres clients és conèixer tan bé com sigui tots els aspectes dels casos en els que treballem. Estem convençuts que, en una matèria tan complexa com el Dret Matrimonial i de Família, ser especialistes és la millor manera d’ exercir la nostra responsabilitat profesional i de respondre a la confiança dels nostres clients.

La unitat bàsica sobre la que s’ organitza la societat és la família, però avui no hi ha un únic model de família. Al costat del matrimoni, civil o religiós, existeixen parelles de fet, parelles homosexuals, famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, parelles que viuen en domicilis separats…. Una gran varietat de models que es complica, encara més, per la creixent internacionalització de les relacions familiars.

La societat avança sempre més de pressa que les lleis i, per bé que aquestes volen ser duradores per a que les persones tinguin un marc de la realitat social es tan complexa i canviant que l’única solució és la interpretació dels textos legals adaptant-los a les necessitats socials de cada moment. Hem d’estar al dia de les darreres lleis aprovades, ens cal conèixer les interpretacions que en fan els jutges i, tal vegada el més important, hem d’adaptar els nostres coneixements a la realitat social.

Dret Matrimonial i de Família

Els qui integrem Azuara & Baviera Advocats ens sentim còmodes emprant totes les nostres energies i tot el nostre temps a conèixer i dominar tots els aspectos del Dret Matrimonial i de Família, així com les derivacions que incideixen en d’altres branques del Dret.

by Maxima