Top

Archive | Divorci i Separació

L’atur com a causa de reducció de la pensió d’aliments

Existeixen diversos supòsits en els quals una persona subjecta al pagament d’una determinada pensió d’aliments pot sol·licitar la reducció de la seva quantia. En aquest cas concret tractarem la situació d’atur com una de les causes que poden habilitar per demanar una reducció en la quantitat a pagar. Quan una persona es queda a l’atur […]

El Divorci de Mutu Acord

Quan un matrimoni arriba a una situació de divorci l’escenari ideal es que aquest divorci es produeixi per mutu acord sense haver d’iniciar la via contenciosa. Això comporta molts avantatges per a les parts, estalvia molts maldecaps i costos i sempre suposa un camí menys dolorós emocionalment que el camí litigiós. Divorciar-se de mutu acord […]

Fills Menors: Qüestió d’Ordre Públic

Un dels punts que s’han de tindre presents si estem en un procés de trencament conjugal per via judicial si tenim fills o filles menors d’edat, és el saber que totes aquelles execucions judicials que es refereixin als mateixos i les mateixes resultaran subjectes a principis d’ordre públic, a diferència del que per exemple succeeix […]

Fiscalitat de la Pensió d’Aliments

En el moment del divorci una de les consideracions que s’hauran de tindre presents són l’impacte fiscal que tindrà per a nosaltres el mateix. Les implicacions resulten diverses i en aquest breu text exposarem la fiscalitat referent a la pensió d’aliments. La pensió d’aliments a favor dels fills (no confondre amb la prestació o pensió […]

L’habitatge després del divorci

¿Que succeeix amb l’habitatge d’un matrimoni quan aquest decideix divorciar-se i l’habitatge va a nom de només un dels cònjuges encara que a la pràctica ambdós, amb el seu esforç, l’han adquirit? I anant més enllà, ¿que succeeix quan l’habitatge està a nom d’un cònjuge però l’ha pagat íntegrament l’altre? En aquest article, donarem resposta […]

Les Taxes de Divorci Més Altes del Món

Les taxes de divorci més altes del món no es troben als EE.UU. El matrimoni és en realitat una opció més arriscada a Europa. Fes una ullada a aquest mapa que es basa en les dades més recents de divorci de cada pais. La taxa de divorci segueix sent alta als EE.UU amb un 53% […]

Criteris Actuals de Guàrdia i Custòdia Compartida

Lluny queden ja aquells temps on per defecte sempre la guàrdia i custòdia del menor era concedida a la mare en detriment del pare sense tindre altres consideracions i actualment (si bé l’aplicació de la mateixa encara és dona de forma desigual) cada cop més la guàrdia i custòdia compartida pren cos com a opció […]