Top

Archive | Dret Civil

El Veïnatge Civil: Explicació General

Quan una persona determinada que neix o resideix a una determinada comunitat autònoma li correspon un determinat veïnatge civil, aquest que habitualment resulta el veïnatge civil comú, és o pot ser diferent en el cas de les comunitats autònomes amb dret civil propi, com per exemple és el cas de Catalunya. Primer de tot dir […]