Top

El Dret Matrimonial i de Família

La societat avança sempre més de pressa que les lleis i, per bé que aquestes volen ser duradores, la realitat social és tan complexa i canviant que l’única solució és la interpretació dels textos legals segons les necessitats socials de cada moment.

Hem d’estar al dia de les darreres lleis aprovades, ens cal conèixer les interpretacions que en fan els jutges i, potser més important encara, hem d’adaptar els nostres coneixements a la realitat social.

Considerem que la manera més professional i eficient de defensar els interessos dels nostres clients és conèixer al millor possible tots els aspectes dels casos en què treballem. Estem convençuts que, en una matèria tan complexa com el Dret Matrimonial i de Família, ser especialistes és la millor manera d’exercir la nostra responsabilitat professional i de respondre a la confiança dels nostres clients.

La unitat bàsica sobre la qual s’ organitza la societat és la família, però avui no n’hi ha només un únic model. A més del matrimoni, civil o religiós, hi ha famílies monoparentals, famílies reconstituïdes, parelles de fet, parelles homosexuals, parelles que viuen en domicilis separats…. Aquesta gran varietat de models es complica, encara més, per la creixent internacionalització de les relacions familiars.

Azuara & Baviera Advocats aborda tots els aspectes que desferma una crisi matrimonial: pla de parentalitat, pensió compensatòria, indemnització per raó de treball, pensió d’aliments, mesures provisionals, mesures coetànies, mesures urgents, custòdia compartida, règim de visites, conveni regulador, ús del domicili conjugal, ús de la segona residencia i règim de visites a favor dels avis, etc.

Dret Matrimonial i de Família