Top

La Nostra Filosofia de Separació i Divorci

Creiem que la negociació és el millor sistema per a resoldre conflictes i considerem el litigi judicial com una última solució. Però, si cal optar per la via contenciosa, Azuara & Baviera Advocats posa tots els seus recursos per afrontar el procedimient amb les màximes garanties d’èxit. Tant durant la negociació com en el litigi, escoltem els nostres clients, els ajudem a definir els seus objectius i lluitem per aconseguir-los.

Conseqüències econòmiques derivades de divorci i separació

Donem una importància cabdal a les conseqüències econòmiques derivades de tota separació i divorci per la gran trascendència que tenen; no només pel futur dels cònjuges sinó, especialment, pel futur dels fills. Ens preocupen especialment els fills menors i els que encara depenen econòmicament dels seus pares.

Els adults tenim recursos i decidim lliurement el nostre destí, però això no passa amb els menors. Ells són qui més cal protegir. Per això qualsevol decisió que els afecti, com l’atribució del domicili conjugal, el càlcul i pagament de les pensions d’aliments o els règims de visites, s’ha de valorar després d’una profunda reflexió i amb una precisió extrema.

És important que qui vingui al nostre despatx sigui plenamente conscient que les decisions que es prendran ho seran per molt de temps i que posteriorment serà difícil modificar-les. El diàleg i la confiança entre client i advocat és un requisit imprescindible per a poder ser eficaços en la nostra tasca professional. Aquesta és la raó per la qual no cobrem els nostres honoraris per hores de treball.

separació i divorci