Top

Criteris Actuals de Guàrdia i Custòdia Compartida

Lluny queden ja aquells temps on per defecte sempre la guàrdia i custòdia del menor era concedida a la mare en detriment del pare sense tindre altres consideracions i actualment (si bé l’aplicació de la mateixa encara és dona de forma desigual) cada cop més la guàrdia i custòdia compartida pren cos com a opció preferent i per defecte davant dels casos on s’ha de determinar la guàrdia i custòdia de menors per ruptura matrimonial, i tot sempre basant-se en l’interès i benestar del menor com a valor principal.

En el cas català (a diferència d’altres llocs on sí que la llei ja estableix de forma expressa i clara que l’opció per defecte i preferent ha de ser la de la guàrdia i custòdia compartida) la llei no estableix de forma inequívoca que aquesta hagi de ser l’opció per al jutge per defecte i de forma preferent escollida, si bé també cal dir que la mateixa legislació ha fet un pas endavant molt seriós en aquest sentit des de l’entrada en vigor del llibre 2 del Codi Civil Català el dia 1 de gener de l’any 2011.

Cal dir que com a criteris per a establir la guàrdia i custòdia del o de la menor existeixen tant els relacionats amb la vinculació afectiva del menor amb cadascú dels progenitors, la voluntat del mateix menor o l’aptitud de cadascun dels progenitors, així com els relacionats amb la proximitat del domicili, l’interès dels progenitors en actuar en interès del menor o en l’actitud i temps que cada progenitor dedicava al menor abans del trencament.