Top

Fiscalitat de la Pensió d’Aliments

En el moment del divorci una de les consideracions que s’hauran de tindre presents són l’impacte fiscal que tindrà per a nosaltres el mateix. Les implicacions resulten diverses i en aquest breu text exposarem la fiscalitat referent a la pensió d’aliments.

La pensió d’aliments a favor dels fills (no confondre amb la prestació o pensió compensatòria) esdevé una pensió on l’import de la mateixa tributarà per la mateixa no resultant en cap cas una despesa deduïble. Ara bé, si bé la mateixa no resulta una despesa deduïble sí que la mateixa (d’acord amb els articles 64 i 75 de la LIRPF) por tindré un gravamen inferior al tipus general aplicable.

Cas diferent resulta per al beneficiari d’aquest tipus de pensió. El mateix no resulta obligat a tributar per la mateixa, resultant la mateixa per a la persona beneficiaria una quantia exempta de tributació. Afegint a més que el progenitor que ostenti la guarda i custòdia del beneficiari, podrà aplicar una reducció del mínim personal i familiar, tot tributant de forma conjunta amb el beneficiari, del qual, com s’ha comentat, el subjecte tributador haurà d’ostentar la guarda i custodia.