Top

Fills Menors: Qüestió d’Ordre Públic

Un dels punts que s’han de tindre presents si estem en un procés de trencament conjugal per via judicial si tenim fills o filles menors d’edat, és el saber que totes aquelles execucions judicials que es refereixin als mateixos i les mateixes resultaran subjectes a principis d’ordre públic, a diferència del que per exemple succeeix amb les execucions judicials de caràcter patrimonial.

A destacar resulta que referent a la vessant de l’ordre públic ens haurem de referir al principi reconegut a l’article 39 de la Declaració dels drets del nen, establert per l’ONU i ratificat per l’Estat Espanyol.

Cal dir que a l’empara de l’establert a l’anterior declaració que es menciona, s’haurà d’entendre la necessitat de vetlla i respecte a la integritat del menor o de la menor en qüestió, entenent sempre aquesta vetlla i respecte a la integritat del mateix o de la mateixa en el sentit més ampli del concepte.

Finalment cal referir-se al fet que les obligacions d’execució en aquest àmbit sempre esdevenen “fer personalíssim” segons l’establert a l’article 1161 del CC.